Ban điều hành

.
11:17' SA - Thứ sáu, 13/01/2012


• Tổng giám đốc: Ông Phạm Văn Thanh

• Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Văn Học

• Phó Tổng giám đốc: Ông Đặng Trần Hiếu

• Phó Tổng giám đốc: Ông Trần Thanh Long

• Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Sơn

• Phó Tổng giám đốc: Ông Ngô Quốc Tuấn

.
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .