Ban kiểm soát

.
11:26' SA - Thứ sáu, 13/01/2012


1. Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Trần Thị Lan Phương - Ủy viên

3. Ông Đào Hoàng Tùng - Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Mạnh Hải - Ủy viên

.
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .