Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation họp phiên thường niên 2019

Đỗ Như ĐịnhCV Văn phòng - Petrolimex Aviation
08:05' SA - Thứ sáu, 12/04/2019

Sáng ngày 11/4/2019 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có các cổ đông: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec), Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành, chỉ đạo Đại hội gồm Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex; Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Đặng Trần Hiếu - Ủy viên chuyên trách HĐQT Công ty.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo quan trọng: Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019; Tờ trình về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty …

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí tiến hành bầu bổ sung Ông Nguyễn Anh Tú là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 thay thế Ông Đào Hoàng Tùng, Phó Trưởng Ban Chiến lược Đầu tư Tập đoàn – thành viên BKS kiêm nhiệm sau khi được Đại hội miễn nhiệm theo sự phân công nhiệm vụ mới của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng Ban Kiểm soát Petrolimex Aviation trình bày báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Đặng Trần Hiếu – Ủy viên chuyên trách HĐQT Petrolimex Aviation trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019

Ông Lê Minh Quốc – Phó Tổng Giám đốc Mipec, đại diện cổ đông Mipec phát biểu ghi nhận các kết quả sản xuât kinh doanh của Công ty.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Hội đồng Quản trị Petrolimex Aviation chụp ảnh lưu niệm cùng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Petrolimex Aviation đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Petrolimex Aviation xác định năm 2019 còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh song luôn một lòng đoàn kết, quyết tâm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, phát huy truyền thống để tiến xa hơn./.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn